Пестене на енергия

Един от най-лесните начин да помогнем и ние като ограничим глобалното затопляне. Как обаче да стане това с тази простичка идея ще представим в няколко съвета за хората по целия свят. Ето и тях:

Часът на Земята – към дата 29.0.2014 г. от 20:30 ч. най-големите градове по света ще се обединят, за да изгасят светлините по едно и също време. В рамките на един час гражданите на планетата ще покажат съпричастността си с природата и пестенето на електрическа енергия.
Употребата на възобновяема енергия, известна още като „зелена електроенергия“, идва от водноелектрически централи без изгаряне на горива. Не са малко вече и ветропаркове и централите за слънчева енергия, създадени на специални места.
Всеки може да се включи и да ползва енергоспестяващи лампи дори у дома. Съществуват вече и не малко уреди, които предлагат пестене на електрическа енергия. Сред тях са хладилници, машини, печки и други.
Какво е „режима на готовност”това е всичката енергия, която се разходва само от факта, че компютъра, телевизора, уреда са включени към мрежата.
Използвайте икономичните режими за уредите.

Не дръжте хладилника отворен или вратата на фризера. Поглъщайки топъл въздух, след това те разходват два пъти повече енергия за възстановяване на нужната температура.
Научете се да изминавате кратките разстояния пеш или с велоколело.
При ползване на самолет, закупувайте „въглеродни кредити”, за компенсиране на емисиите, причинени от полета.
Проучете въпроса с малките домашни електроцентрали за дома. Те не само ще вмъкнат слънцето в помещенията ви, но и ще намалят значително разхода за електричество.
Проучете всичко свързано с икономичните варианти за пестене на електричество и станете част от едно модерно общество, което го е грижа за планетата, на която живее.